ÚVOD
PROFIL
GALÉRIA
SLUŽBY
KONTAKTY
DOKUMENTY
VAS
SKLADOVANIE
USKLADNENIE LODÍ
PRENÁJOM SKLADU
DOPRAVA
KANCELÁRIE
UBYTOVANIE
PARKOVANIE

Zabezpečujeme uskladnenie lodí v uzavretých suchých halách bez vykurovania. Máme uzatvorené poistenie voči živelným pohromám, krádeži ako aj na zodpovednosť škody spôsobenú našou vinou.

Prenájom skladovej plochy
9,00 € (1bm)
Zabezpečíme vyzdvihnutie a odvoz lode
individuálne

Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH. Sme plátcami DPH.