ÚVOD
PROFIL
GALÉRIA
SLUŽBY
KONTAKTY
DOKUMENTY
VAS
SKLADOVANIE
USKLADNENIE LODÍ
PRENÁJOM SKLADU
DOPRAVA
KANCELÁRIE
UBYTOVANIE
PARKOVANIE

Obhospodarujeme 2 500 m2 vlastnej skladovej plochy a ponúkame dlhodobé i krátkodobé uskladnenie Vašich zásielok v našom sklade v Pustých Úľanoch.
Objekt je nepretržite strážený bezpečnostnou službou a monitorovaný kamerovým systémom. Po technickej stránke manipuláciu zabezpečujeme vysokozdvižným vozíkom Desta. Štandardne máme poistenie manipulácie na 500€/pal.
Zabezpečujeme prevzatie tovaru priamo u zákaznika našou zbernou službou, uskladnenie a následne vystavenie expedičných dokladov zásielky a expedíciu k finálnemu príjemcovi.
Vedieme skladovú evidenciu, kontrola tovaru (kvalitatívna aj kvantitatívna), monitorovanie skladových zásob, možnosť podávania denných informácií o stave zásob na sklade.
Distribúciu tovaru na Slovensku zabezpečíme do druhého dňa a k odberateľom zákazníka v okolitých štátov do tretieho dňa odo dňa prijatia objednávky.
Nevyhýbame sa a riešime neprevzatie a vrátenie tovaru od konečných príjemcov a jeho opätovné zaskladnenie (na základe komunikácie s klientom).
Prevádzka skladu je k dispozícii v pracovných dňoch od 6:00 do 22:00. Máme uzatvorené poistenie voči živelným pohromám, krádeži ako aj na zodpovednosť škody spôsobenú našou vinou.

Prenájom skladovej plochy
0,20 € (1 začatý deň)

- 2m3 alebo 1 EUR paleta (max. do výšky 2m)

Manipulácia s tovarom na sklade (nakládka + vykládka)
1,50 €

- 2m3 alebo 1 EUR paleta (max. do výšky 2m)

Všetky vyššie uvedené ceny sú bez DPH. Sme plátcami DPH.